Τεράστιες είναι οι προοπτικές ανάπτυξης της διεθνούς αγοράς επίπλου για τα επόμενα χρόνια!

Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες που δημοσίευσαν τα δύο μεγάλα γραφεία Global Market Insights και Allied Market Research, που διεξάγουν έρευνες αγοράς σε διεθνές επίπεδο για πολλά προϊόντα, υπηρεσίες και κλάδους, η παγκόσμια αγορά επίπλων παρουσιάζει τεράστιες προοπτικές ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια.

Ο μέσος σύνθετος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης (CAGR) υπολογίζεται στο 3,5 – 5,5% και υπολογίζεται να φθάσει στα 800,59 έως 886,83 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2026.

Η αγορά των επίπλων από ξύλο, θα αγγίξει τα 580 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2025 με μέσο σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) 5,5%.

Οι έρευνες αναφέρονται στην περίοδο 2018 – 2026 και τα επεξεργαζόμενα στοιχεία προέρχονται από όλο τον κόσμο με σημαντικές αναλύσεις για πάνω από 22 χώρες που αποτελούν σήμερα την αιχμή του δόρατος της παγκόσμιας βιομηχανίας επίπλων.

Εξετάζουν όλες τις σημαντικές κατηγορίες επίπλων και στις εκθέσεις τους, παρουσιάζουν αναλύσεις σχετικά με τη βιομηχανία επίπλου, τις προοπτικές, τη δυναμική ανάπτυξης, τις τάσεις των τιμών, τον ανταγωνισμό, την πρόβλεψη αγοράς κλπ.

Η κάθε έρευνα, από τις τρεις που αναφερόμαστε, είναι πάνω από 400 σελίδες σε ηλεκτρονική μορφή αρχείου PDF και προσπαθήσαμε να παρουσιάσουμε περιληπτικά, όλα τα κοινά τους σημεία.

Οι δύο πρώτες αναφέρονται στα έπιπλα γενικά, ενώ η τρίτη εστιάζει μόνο στα έπιπλα που κατασκευάζονται από ξύλο.
Η κοινή διαπίστωση και των τριών ερευνών είναι οι θετικές προοπτικές ανάπτυξης της παγκόσμιας βιομηχανίας επίπλου.

Η πρώτη έρευνα είναι της Allied Market Research και αναφέρεται στο διάστημα 2018 – 2025. Περιλαμβάνει όλα τα έπιπλα και οι εκτιμήσεις της είναι πως η παγκόσμια αγορά επίπλων θα φθάσει το 2025 τα 800,59 δισ. δολάρια με μέσο σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) στο 3,5%.

Η δεύτερη έρευνα είναι της Global Market Insights και αναφέρεται στο διάστημα 2018 – 2026. Περιλαμβάνει όλα τα έπιπλα και οι εκτιμήσεις της είναι πως η παγκόσμια αγορά επίπλων θα φθάσει το 2026 τα 886,83 δισ. δολάρια με μέσο σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) στο 5,5%.

Η τρίτη έρευνα είναι επίσης της Global Market Insights και αναφέρεται στο διάστημα 2018 – 2025. Περιλαμβάνει μόνο τα έπιπλα από ξύλο και οι εκτιμήσεις της είναι πως η παγκόσμια αγορά των ξύλινων επίπλων θα φθάσει το 2025 τα 580 δισ. δολάρια με μέσο σύνθετο ετήσιο ρυθμό ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) στο 5,5%.

Οι λόγοι ανάπτυξης της διεθνούς αγοράς επίπλων

Οι βασικότεροι λόγοι που θα οδηγήσουν τη διεθνή αγορά επίπλων σε αλματώδη ανάπτυξη σύμφωνα με τα εξαγόμενα συμπεράσματα των ερευνών είναι οι εξής:

Αστικοποίηση: Η μεγάλη αστικοποίηση του πληθυσμού που παρατηρείται σχεδόν σε όλες σχεδόν τις χώρες του πλανήτη και ειδικά στις χώρες της Ασίας και του Ειρηνικού. Η αστικοποίηση έχει σαν αποτέλεσμα την κατασκευή νέων κατοικιών και επομένως την αυξανόμενη ζήτηση της γενικότερης επίπλωσης όλων αυτών των χώρων.

Ανακαίνιση: Η αυξανόμενη τάση που παρατηρείται στην ανακαίνιση των υπαρχουσών κατοικιών και επαγγελματικών χώρων, λόγω των αυξημένων τιμών διάθεσης των νέων κατοικιών. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Κατασκευαστών, η Ευρώπη με επικεφαλής την Γερμανία, τη Γαλλία, το Βέλγιο και τις Κάτω χώρες θα παρουσιάσουν σημαντικό ποσοστό στην ανακαίνιση των κατοικιών και στην αντικατάσταση των επίπλων.

Τουρισμός: Η παγκόσμια αύξηση του τουρισμού με συνέπεια την αναγκαιότητα της δημιουργίας περισσοτέρων καταλυμάτων φιλοξενίας, πέραν των ξενοδοχείων (συμπεριλαμβάνονται τα ενοικιαζόμενα δωμάτια και τα καταλύματα τύπου Airbnb), στα οποία η ανακαίνιση και η αγορά επίπλων είναι επιβεβλημένη προκειμένου να είναι ανταγωνιστικά. Σε πολλές ασιατικές χώρες όπως π.χ. είναι η Ινδονησία, η Ταϊλάνδη και η Μαλαισία ο τομέας αυτός παρουσιάζει σήμερα την μεγαλύτερη ανάπτυξη παγκοσμίως.

Οικονομική ανάπτυξη και υψηλά εισοδήματα: H οικονομική ανάπτυξη και κατά συνέπεια η αύξηση της καταναλωτικής αγοράς διαφόρων αναπτυσσόμενων χωρών. Ένα μεγάλο ποσοστό αυτής της ανάπτυξης συντελείται σήμερα σε πολλές ασιατικές χώρες όπως είναι η Κίνα και η Ινδία. Η αύξηση του διαθεσίμου εισοδήματος, η αλλαγή του τρόπου ζωής, οι τεχνολογικές καινοτομίες και ο τεράστιος πληθυσμός που έχουν οι χώρες αυτές, είναι σημαντικοί λόγοι ανάπτυξης της παγκόσμιας βιομηχανίας επίπλων.
Η αύξηση του διαθεσίμου εισοδήματος που παρατηρείται σε πολλές προηγμένες χώρες και η υψηλή αγοραστική δύναμη ειδικά της νέας γενιάς που εισήλθε στην αγορά εργασίας κατά τη νέα χιλιετία. Ο παράγοντας αυτός οδηγεί σε μεγάλη αύξηση της ζήτησης επωνύμων και ακριβών επίπλων τύπου avant-garde.

Προηγμένη τεχνολογία: Η προηγμένη τεχνολογία κατασκευής των σημερινών επίπλων, η μείωση του χρόνου κατασκευής τους και η ενσωμάτωση σε αυτά νέων ψηφιακών τεχνολογιών όπως είναι π.χ. οι φωνητικές λειτουργίες κλπ., αναμένεται να κλιμακώσουν περαιτέρω τη ζήτηση, σε ένα νέο κοινό υψηλής καταναλωτικής δυνατότητας, που αυξάνεται συνεχώς.

Πολυλειτουργικά έπιπλα μικρών χώρων: Η πληθώρα των νέων καινοτόμων υλικών και επιφανειών που παρέχει σήμερα στη βιομηχανία επίπλων την ευκολία κατασκευής πολυλειτουργικών επίπλων, με δυνατότητα φορητότητας και προσαρμογής σε μικρούς χώρους, παρουσιάζει επίσης παγκοσμίως τεράστια ζήτηση, λόγω της συνεχούς μείωσης της επιφάνειας των κατοικιών των πόλεων και οδηγεί επίσης στην ανάπτυξη της αγοράς.

Οι προοπτικές της διεθνούς αγοράς επίπλων συνοπτικά

Με βάση τα συμπεράσματα των ερευνών, υπολογίζεται πως η ανάπτυξη της διεθνούς αγοράς επίπλων, θα αγγίξει τα 886,83 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2026, με μέσο σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) από 3,5% έως 5,5%!

Τα οικιακά έπιπλα είναι ο κυρίαρχος τομέας ανάπτυξης της διεθνούς αγοράς και οδηγούν σήμερα όλες τις σύγχρονες τάσεις σχεδιασμού και κατασκευής, αφού αντιπροσωπεύουν τα 2/3 της συνολικής παγκόσμιας ζήτησης.

Η αλλαγή της καταναλωτικής συμπεριφοράς σε ολόκληρο τον κόσμο λόγω του σημερινού σύγχρονου τρόπου ζωής, σε συνδυασμό με την οικονομική ανάπτυξη των περισσοτέρων χωρών την αστικοποίηση και την τουριστική ανάπτυξη, αυξάνει συνεχώς τη ζήτηση των οικιακών επίπλων, ενισχύοντας έτσι σημαντικά τη μεγάλη προοπτική που έχουν στην παγκόσμια αγορά για τα επόμενα χρόνια.

Η τεράστια ανάπτυξη του διαδικτύου επιτρέπει την αύξηση των ηλεκτρονικών καταστημάτων, τα οποία λόγω μεγαλυτέρων εκπτώσεων και μειωμένου χρόνου παράδοσης, ανεβάζουν ακόμη περισσότερο την αγορά οικιακών επίπλων διεθνώς.

Τα έπιπλα από ξύλο κυριαρχούν στην αγορά

Η δημοτικότητα των ξύλινων επίπλων είναι κυρίαρχη στη διεθνή αγορά με πολύ μεγάλη διαφορά σε σχέση με τα έπιπλα που κατασκευάζονται από άλλα υλικά.

Τα έπιπλα από ξύλο είναι παγκοσμίως τα πιο ελκυστικά έπιπλα και κατέχουν ένα ποσοστό πάνω 50% της διεθνούς αγοράς.
Η αγορά των επίπλων από ξύλο, σύμφωνα με την έρευνα, θα αγγίξει τα 580 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2025 με μέσο σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) 5,5%.

Ο λόγος πίσω από την τεράστια ζήτηση του συγκεκριμένου υλικού, έγκειται στα οφέλη που προέρχονται από το ξύλο σε σχέση με άλλα υλικά, όπως η διαχρονική αισθητική, η υψηλή δομική αντοχή, η εύκολη επεξεργασία, η ευκολία στη συντήρηση και το ελάχιστο περιβαλλοντικό κόστος που έχει σαν υλικό.

Λόγω των πολλών ειδών ξύλου που υπάρχουν, οι κατασκευαστές και οι καταναλωτές μπορούν να επιλέξουν μεταξύ πολλών συνδυασμών, καλύπτοντας οποιαδήποτε
απαίτηση και ανάγκη.

Οι εισαγωγές ξύλινων επίπλων στις ΗΠΑ, αντιπροσωπεύουν το 85% περίπου των συνολικών εισαγωγών επίπλων και είναι μια αγορά για τα ξύλινα έπιπλα που αναπτύσσεται γρήγορα τα τελευταία χρόνια.

Η Ασία – Ειρηνικός (Asia Pacific) είναι η μεγαλύτερη περιφερειακή αγορά επίπλων στον κόσμο και ειδικά των ξύλινων επίπλων, λόγω του ταχύτερα αναπτυσσόμενου κατασκευαστικού τομέα στην περιοχή μαζί με την αφθονία των πρώτων υλών.

Για παράδειγμα, η Ινδία έχει τεράστια αφθονία διαφόρων ειδών δένδρων των οποίων το ξύλο χρησιμοποιείται για την κατασκευή επίπλων. Οι κυριότεροι τύποι ξύλου που χρησιμοποιούνται στη χώρα είναι η καρυδιά, το sheesham η αλλιώς και sisoo (είδος τριανταφυλλιάς), το redwood, το teak, ο έβενος κλπ. Το Teak είναι το σημαντικότερο είδος ξύλου που χρησιμοποιείται στην παραγωγή επίπλων στην Ινδία και κατέχει ένα μερίδιο περίπου του 50% των συνολικών επίπλων που κατασκευάζονται στη χώρα.

Σημαντικότερη όλων είναι η βιομηχανία επίπλων της Κίνας η οποία μεταξύ του 2000 και 2015 έχει αυξηθεί κατά 24% και σήμερα η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας επίπλων του κόσμου.

Στην αγορά της Ασίας – Ειρηνικού αναμένεται μεγάλη ανάπτυξη που θα ξεπερνά το 6% σε CAGR από το 2019 έως το 2025.

Στις αγορές αυτές, λόγω της ανάπτυξης του αστικού πληθυσμού τους, καθώς και τις σημαντικές επενδύσεις που γίνονται στον κατασκευαστικό τομέα υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον από κορυφαίους κατασκευαστές ξύλινων επίπλων.

Για παράδειγμα, τον Αύγουστο του 2018, η IKEA ξεκίνησε το πρώτο κατάστημά της στην Ινδία ως μέρος της στρατηγικής της επέκτασης και ανακοίνωσε την έναρξη πολλαπλών καταστημάτων στην ευρύτερη περιοχή της Ασίας – Ειρηνικού τα επόμενα χρόνια.
Θα πρέπει όμως να επισημανθεί πως στις αγορές αυτές, λόγω της παρουσίας μεγάλου αριθμού πολυεθνικών εταιριών το περιβάλλον της αγοράς ξύλινων επίπλων είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό.

Ξύλινα έπιπλα εξωτερικών χώρων

Μια επίσης σημαντική αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης, πρόκειται να σημειωθεί και στην αγορά ξύλινων επίπλων εξωτερικού χώρου ή αλλιώς υπαίθρια έπιπλα.
Τα υπαίθρια έπιπλα αρχίζουν να αναπτύσσονται με γρήγορους ρυθμούς στις ανεπτυγμένες χώρες και υποστηρίζονται με τη διάθεση σημαντικής οικονομικής δαπάνης για αναψυχή, για οικογενειακές συγκεντρώσεις, για υπαίθρια μαγειρική, για έκθεση στον ήλιο κλπ. με τεράστιες προοπτικές ανάπτυξης της παγκόσμιας αγοράς. Για παράδειγμα, τον Μάιο του 2018, τα Rooms to Go στις ΗΠΑ, ανακοίνωσαν την κυκλοφορία περίπου 50 νέων καταστημάτων με υπαίθρια έπιπλα.

Έπιπλα επαγγελματικών χώρων

Σημαντική είναι όμως και η αγορά επίπλων που δεν προορίζονται για οικιακή χρήση αλλά για επαγγελματικούς χώρους.

Η αύξηση των ιδιωτικών και κρατικών επενδύσεων προς την κατασκευή γραφείων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ξενοδοχείων και νοσοκομείων αυξάνεται παγκοσμίως όλο και περισσότερο. Η απαίτηση για βελτιωμένους και μοντέρνους εσωτερικούς χώρους που προσφέρουν ένα παραγωγικό και άνετο εργασιακό περιβάλλον, διευρύνει περαιτέρω το μερίδιο αγοράς ξύλινων επίπλων και επιπλώσεων.

Βασικοί παράγοντες όπως η παγκοσμιοποίηση, το βελτιωμένο βιοτικό επίπεδο, η αύξηση του ΑΕΠ και η άνοδος του πραγματικού κατά κεφαλήν εισοδήματος έχουν τροφοδοτήσει σημαντικά τον τομέα των μη οικιακών επίπλων, ιδιαίτερα στις αναδυόμενες οικονομίες.

Για παράδειγμα, σύμφωνα με το Εθνικό Γραφείο Στατιστικής της Κίνας, οι πωλήσεις εμπορικών κτιρίων της χώρας ήταν το 2017 1,94 τρισεκατομμύρια, δολάρια σημειώνοντας αύξηση 13,7% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Στη Μέση Ανατολή και την Αφρική, με επικεφαλής τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η ζήτηση της αγοράς επίπλων που δεν προορίζονται για οικιακή χρήση, αυξάνεται με πολύ μεγάλους ρυθμούς για έπιπλα γραφείων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και ξενοδοχείων, κλπ.
Ο κατασκευαστικός τομέας της Σαουδικής Αραβίας οδηγείται από ισχυρές επενδύσεις για την προσέλκυση του τουρισμού. Πάνω σε αυτό γίνονται και θα γίνουν τεράστιες επενδύσεις όπως ο ουρανοξύστης KIngdom Tower (1.000 μέτρα ύψος!), το αστικό αναπτυξιακό έργο στην ιερή πόλη της Μέκκας King Abdul Aziz Road (KAAR) έκτασης 1,2 εκατομμύρια τ.μ. που είναι και αυτό σε εξέλιξη καθώς και η κατασκευή μιας μεγαλούπολης αξίας 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας προκειμένου να τονώσει την οικονομία της, αναμένεται να εκτινάξουν τη ζήτηση για έπιπλα και επιπλώσεις επαγγελματικών χώρων στη συγκεκριμένη περιοχή.


Τα έπιπλα στα οποία αναφέρονται οι έρευνες συμπεριλαμβάνουν όλους τους τύπους και τις χρήσεις τόσο σε οικιακούς χώρους όσο και σε επαγγελματικούς.
Οι γεωγραφικές περιοχές και χώρες που καλύπτουν οι αναλύσεις των ερευνών είναι οι: ΗΠΑ, Καναδάς, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Γαλλία, Ρωσία, Βέλγιο, Πολωνία, Κίνα, Ινδία, Ιαπωνία, Νότια Κορέα, Ινδονησία, Μαλαισία, Βραζιλία, Μεξικό, Σαουδική Αραβία, Κατάρ και τα Ην. Αραβικά Εμιράτα.
Οι σημαντικότερες εταιρείες που είναι και οι μεγάλοι παράγοντες της παγκόσμιας βιομηχανίας επίπλων και που συμμετείχαν στις έρευνες είναι οι: Ashley, η Steelcase, η Okamura Corporation, η Inter IKEA Group, η Kohler CO, η La-Z-Boy Inc, η Global Furniture Group, η Heritage Home, η Haworth, Inc., η Godrej & Boyce Manufacturing Co Ltd, η Herman Miller Inc, η HNI Corporation, η Renaissance Furniture, η Urban Office Interiors, η Humanscale Corporation, η McCarthy Group Ltd., η Furniture Services Inc. και η The Home Depot Ιnc.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις έρευνες:
https://www.gminsights.com/
https://www.alliedmarketresearch.com/