Λήγει η πιστοποίηση του FSC στη Ρωσία

Πηγή: Από Δελτίο Τύπου του FSC (Forest Stewardship Council)

Το Συμβούλιο Δασικής Διαχείρισης (FSC) ανακοίνωσε στις 30/03/2023 την ανάκληση των υπολοίπων πιστοποιητικών δασικής διαχείρισης στη Ρωσία από τους αντίστοιχους φορείς πιστοποίησης. Αυτό οφείλεται στην απόφαση της Assurance Services International (ASI) να τερματίσει τις δραστηριότητες διασφάλισης του FSC στη Ρωσία.

Η απόφαση της ASI (Kορυφαίος παγκόσμιος πάροχος διασφάλισης για συστήματα κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων με βάση τη βιωσιμότητα), θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Μαΐου 2023 και θα επανεκτιμηθεί μόλις οι συνθήκες επιτρέψουν εκ νέου τη διασφάλιση.

Με βάση την αξιολόγηση κινδύνου που διενήργησε η ASI, ο κύριος λόγος είναι ο αυξανόμενος κίνδυνος ακεραιότητας στη Ρωσία, καθώς δεν μπορεί πλέον να εγγυηθεί η ασφάλεια των ατόμων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες εποπτείας στη συγκεκριμένη χώρα.

Επιπλέον, υπάρχουν περιορισμοί στη ομαλή λειτουργία των πιστοποιήσεων στη χώρα, λόγω της περιορισμένης πρόσβασης και των κυρώσεων. Με τον τερματισμό των δραστηριοτήτων επίβλεψης της ASI στη Ρωσία, οι φορείς πιστοποίησης δεν θα είναι πλέον διαπιστευμένοι για ελέγχους, βάσει των προτύπων του FSC.

Αυτή η ανάκληση όλων των πιστοποιητικών FSC στη Ρωσία, ακολουθεί την περσινή απόφαση του Συμβουλίου να εφαρμόσει μέτρα που οδηγούν στην αναστολή των πιστοποιητικών, που επιτρέπουν το εμπόριο πιστοποιημένων υλικών και προϊόντων FSC στη Ρωσία και τη Λευκορωσία, η οποία ελήφθη αμέσως μετά την εισβολή στην Ουκρανία. Τα πιστοποιητικά που έχουν ανασταλεί, θα αποσυρθούν επίσης μετά από 12 μήνες αναστολής, το αργότερο έως τις 8 Απριλίου 2023.

Το FSC International εκφράζει τη βαθιά του λύπη που δεν μπορεί να διατηρήσει την πιστοποίηση της δασικής διαχείρισης στη Ρωσία και παραμένει επικεντρωμένο στην προστασία των δασών με υψηλή αξία διατήρησης (HCV) και των άθικτων δασικών τοπίων. Η προπολεμική κατάσταση αυτών των πολύτιμων δασών θα αποτελέσει μια κρίσιμη βάση για την αξιολόγηση της υπεύθυνης διαχείρισής τους κατά τη διάρκεια της απουσίας του FSC, το οποίο δεν θα δεχτεί καμία μετατροπή των δασών, ιδίως εκείνων με Υψηλές Αξίες Διατήρησης, τα οποία πρέπει να παραμείνουν άθικτα.

Όσον αφορά άλλα εθελοντικά συστήματα πιστοποίησης που έχουν εμφανιστεί στη Ρωσία, το FSC δεν θα υποστηρίξει τέτοιες πρωτοβουλίες. Ωστόσο, το FSC δεν θα σταθεί εμπόδιο σε οποιονδήποτε αφοσιωμένο οργανισμό που έχει ως γνώμονα την αποστολή του και εστιάζει στους ενδιαφερόμενους και που επιδιώκει να χρησιμοποιήσει εξίσου αυστηρές απαιτήσεις για να υποστηρίξει τη βιώσιμη διαχείριση των δασών. Το FSC ελπίζει ότι οι πρακτικές βιώσιμης διαχείρισης των δασών θα διατηρηθούν  στη Ρωσία και θα στηρίξει τις προσπάθειες αυτές.

Το FSC παραμένει αποφασισμένο να συνεχίσει να συνεργάζεται με τα μέλη του FSC International στη Ρωσία, τους ιδιοκτήτες δασών και τους οργανισμούς που μοιράζονται τις αξίες του και ελπίζει ότι η διατήρηση του διαλόγου με αυτούς τους ενδιαφερόμενους φορείς, θα διευκολύνει την επιστροφή της πιστοποίησης FSC στη Ρωσία.

Το FSC αναγνωρίζει ότι η παρατεταμένη κρίση επηρεάζει τις αλυσίδες εφοδιασμού για τους κατόχους πιστοποιητικών FSC σε όλο τον κόσμο και θα συνεχίσει τις στρατηγικές προσπάθειες μαζί με τους εταίρους και τα μέλη του, για την αντιμετώπιση του κενού.