Ξύλινο σκίαστρο αυτοκινήτων: Τρεις καινοτόμες προτάσεις από τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Του: Γεωργίου Ι. Μαντάνη
Καθηγητή του Τμήματος: Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
Email: mantanis@teilar.gr
Επιμέλεια άρθρου: Γιάννακας Ιωάννης (Εκδόσεις: eWood)

Στα πλαίσια του φοιτητικού διαγωνισμού που διεξήχθη το χειμερινό εξάμηνο 2018 – 2019 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Γενικό Τμήμα Λάρισας με θέμα «Σχεδιασμός ξύλινου ή μικτού σκιάστρου αυτοκινήτων», η επιτροπή αξιολόγησης ανακοίνωσε τα τελικά αποτελέσματα των διαγωνιζομένων.

Θα πρέπει να θυμίσουμε πως το παραπάνω Γενικό Τμήμα είναι το πρώην Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου – Επίπλου των ΤΕΙ Καρδίτσας, που άλλαξε Τίτλο το Φθινόπωρο του 2018 στα πλαίσια της νέας εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του Υπουργείου Παιδείας.

Δείτε τα σχετικά άρθρα στην ιστοσελίδα μας, που αναφέρονται στο θέμα αυτό:

Ανοιχτή επιστολή του κ. Ιωάννη Κακαρά προς τον Υπουργό Παιδείας κ. Κώστα Γιαβρόγλου

Προβληματισμός και ανησυχία για το μέλλον των ΤΕΙ Καρδίτσας

Ο παραπάνω διαγωνισμός είχε 10 τελικές προτάσεις προς αξιολόγηση και για την υλοποίηση του, χρειάστηκε την στήριξη και την συνεργασία των εταιρειών Noisis7Group και Κωνσταντίνος και Ιωάννης Πασχάλης, που εδρεύουν στην Καρδίτσα.

Η επιτροπή αξιολόγησης, η οποία συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Μακρή (MSc, BSc) Βιομηχανικό Σχεδιαστή, Παντελή Μαλέτσικα (MSc, Dipl) Πολιτικό Μηχανικό και Γεώργιο Μαντάνη (PhD, Dipl) Επιστήμονα Ξύλου, αφού μελέτησε αναλυτικά τις προς αξιολόγηση προτάσεις των φοιτητών, στις 11/02/2019 κατέληξε ομόφωνα στην βράβευση των τριών καλυτέρων, που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία με βάση τα παρακάτω επτά διακριτά κριτήρια αξιολόγησης που είχαν τεθεί από την αρχή του διαγωνισμού.

  1. Αισθητική και Design: Τα μορφολογικά χαρακτηριστικά και γενικότερα η φόρμα που ακολουθεί η κατασκευή (Βαρύτητα 30%).
  2. Καινοτομία: Καινοτομία ως προς τα χρηστικά και τεχνολογικά χαρακτηριστικά καθώς και ως προς τα υλικά κατασκευής (Βαρύτητα 20%).
  3. Eco-Design / Sustainable Design: Οικολογικός σχεδιασμός και Βιωσιμότητα ως προς την αξιοποίηση ενέργειας και την χρήση ελληνικής ξυλείας (Βαρύτητα 10%).
  4. Modular Design: Προσαρμογή της κατασκευής στον εκάστοτε χώρο τοποθέτησης που προκύπτει μέσα από τη σύνθεση υποσυνόλων (Βαρύτητα 10%).
  5. Ευκολία Υλοποίησης: Ο τρόπος παραγωγής και η ευκολία σύνδεσης των προς συναρμολόγηση στοιχείων (Βαρύτητα 10%).
  6. Στιβαρότητα Κατασκευής: Το κατά πόσο τα στοιχεία σύνδεσης, οι διατομές των υλικών και ο τρόπος σύνδεσης αυτών, συνθέτουν μια στιβαρή κατασκευή (Βαρύτητα 10%).
  7. Παρουσίαση: Η δυνατότητα επικοινωνίας της ιδέας μέσα από τα κατασκευαστικά και φωτορεαλιστικά σχέδια (Βαρύτητα 10%).

Με βάση τα παραπάνω κριτήρια οι τρεις προτάσεις που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία (με άριστα το 5) είναι:

1ο Βραβείο: Ανδρέας Παπαδημητρίου, Καρδίτσα, Βαθμολογία 4,55

Αιτιολόγηση: Η πρόταση αυτή αναφέρεται σε μια καινοτόμο δημιουργία η οποία έχει ως κύριο χαρακτηριστικό την προσαρμοστικότητα της κατασκευής και στην τοποθέτηση του σε οποιοδήποτε χώρο, μικρό ή μεγάλο.

Στην οροφή έχουν τοποθετηθεί ηλιακά πάνελ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, που έχουν ως σκοπό και τη φόρτιση ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων και μοτοποδηλάτων. Επίσης, ένα άλλο χαρακτηριστικό καινοτομίας, είναι η ύπαρξη ειδικής κατασκευής που έχει ως στόχο τη συγκέντρωση βρόχινου νερού και την ενδεχόμενη επαναχρησιμοποίησή του για το πλύσιμο αυτοκινήτων ή το πότισμα λουλουδιών.

Ο εισηγητής προτείνει για την κατασκευή αυτή, τη χρήση και την αξιοποίηση ελληνικής άριστης ξυλείας μαύρης Πεύκης.

2ο Βραβείο: Κυριάκος Τιμοθέου, Κύπρος, Βαθμολογία 4,52

Αιτιολόγηση: Η δεύτερη πρόταση αναφέρεται σε μια κατασκευή με έντονα τα στοιχεία της βιομιμητικής, καθώς ο σχεδιασμός και ιδιαίτερα οι ορθοστάτες της κατασκευής, που πρωτότυπα σχεδιάστηκαν, παραπέμπουν μορφολογικά στα πόδια της αράχνης.

Η ύπαρξη των φωτοβολταϊκών πάνελ στην οροφή της κατασκευής χρησιμεύουν στη διοχέτευση της ενέργειας στα σταθμευμένα αυτοκίνητα, καθώς και στους στύλους ηλεκτροδότησης που υπάρχουν γύρω από την κατασκευή.

Η πρόταση έχει πολύ δυνατά σημεία καινοτόμου σχεδιασμού, υψηλή αισθητική ποιότητα, και ο εισηγητής προτείνει τη χρήση συμπαγούς ξυλείας, είτε ντόπιας μαύρης Πεύκης, είτε εισαγόμενης Ψευδοτσούγκας (Oregon pine) υψηλής ποιότητας και ανθεκτικότητας.

3ο Βραβείο: Στέφανος Αγγελής, Κοζάνη, Βαθμολογία 4,42

Αιτιολόγηση: Το τρίτο βραβείο είναι εμπνευσμένο από τη φυσική δομή των δέντρων.

Το έντονο χαρακτηριστικό της πρότασης αυτής είναι ο ιδιαίτερος σχεδιασμός της, βασισμένος στις “καμπύλες” της φύσης. Ξεχωρίζει επίσης λόγω της οικολογικής του υπόστασης, που χάρη στην ηλιακή τέντα η οποία αποτελεί και το υλικό επικάλυψης του, υπάρχει δυνατότητα φωταγώγησης του χώρου κατά τη διάρκεια της νύχτας, αλλά επιπρόσθετα και για την φόρτιση ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων.

Το υλικό που δομεί τα κύρια στοιχεία της κατασκευής είναι καμπυλωμένη επικολλητή ξυλεία Πεύκου, οι οριζόντιοι δοκοί είναι από συμπαγή ξυλεία μαύρης ή δασικής Πεύκης, ενώ ως συνδετικά μέσα χρησιμοποιούνται ανοξείδωτα μεταλλικά στοιχεία. Η πρόταση εναρμονίζεται πλήρως με τον περιβάλλοντα χώρο.

Τέλος η επιτροπή ευχαρίστησε όλους τους φοιτητές του Τμήματος ΣΤΞΕ (Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου – Επίπλου) που συμμετείχαν στο διαγωνισμό και τους συγχαίρει για τη φιλότιμη προσπάθειά τους.

Θα πρέπει επίσης να τονιστεί πως για την υλοποίηση του συγκεκριμένου διαγωνισμού χρειάστηκε όπως αναφέρθηκε αρχικά, η στήριξη και η συνεργασία των δύο παρακάτω εταιρειών – χορηγών, που εδρεύουν στην Καρδίτσα και η επιτροπή τους ευχαριστεί ιδιαιτέρως.


Noisis7Group: Τεχνικό Γραφείο – Μελέτη, Επίβλεψη, Κατασκευή  http://www.noisis7group.gr/


Κωνσταντίνος Πασχάλης – Ιωάννης Πασχάλης: Πριστήριο Ξυλείας http://paschaliswood.gr/