Όμιλος Egger: Αύξηση πωλήσεων αλλά και μείωση των κερδών για το οικονομικό έτος 2022/2023.

Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου του Ομίλου Egger, για το οικονομικό έτος 2022/2023 πραγματοποιήθηκε κύκλος εργασιών σε όλο τον Όμιλο ύψους 4.449,7 εκατ. ευρώ, ή 5,1% μεγαλύτερος σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Το EBITDA [1] του Ομίλου ανήλθε στα 602,5 εκατ. ευρώ, 31,3 % λιγότερο από το προηγούμενο έτος και το περιθώριο EBITDA[2] ήταν 13,5% έναντι 20,7 % που ήταν το προηγούμενο έτος.

Έτσι, μετά την εξαιρετικά υψηλή ζήτηση που παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, το αποτέλεσμα του Ομίλου δείχνει να καταλήγει σε ένα επίπεδο που μακροπρόθεσμα είναι βιώσιμο. Ο δείκτης ιδίων κεφαλαίων παραμένει σε υψηλό επίπεδο 45,9%.

Το οικονομικό έτος 2022/2023, ο Όμιλος Egger παρήγαγε 9,6 εκατ. κυβικά μέτρα προϊόντων με βάση το ξύλο.

Σημειωτέον πως κατά την οικονομική χρήση 2022/2023, ο Όμιλος πραγματοποίησε επενδύσεις και εξαγορές ύψους 540,6 εκατ. ευρώ (προηγούμενο έτος 293,6 εκατ. ευρώ).
Οι επενδύσεις και οι εξαγορές του Ομίλου εστίαζαν στους τομείς της κυκλικής οικονομίας, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της περαιτέρω βελτιστοποίησης της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Ήδη, το 65% του ξύλου που χρησιμοποιεί η EGGER προέρχεται από ανακύκλωση ή από  υποπροϊόντα βιομηχανικών σταδίων επεξεργασίας ξύλου, όπως ροκανίδια ή πριονίδι. Επίσης το 70% της ενέργειας που χρησιμοποιείται, προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές. Ο Όμιλος Egger ως κατασκευαστής προϊόντων με βάση το ξύλο, έχει σαν στόχο στο μέλλον να αυξήσει ακόμη περισσότερο τα ποσοστά και από τις δυο παραπάνω πηγές πρώτης ύλης.

«Ως κατασκευαστική εταιρεία, η EGGER αισθάνεται ότι έχει ευθύνη να συμβάλει ενεργά στην προστασία του κλίματος και στοχεύει να μειώνει συνεχώς τις δικές της εκπομπές που επηρεάζουν το κλίμα. Αυτές οι φιλοδοξίες θα εκφραστούν ξεκάθαρα σε μελλοντικά επενδυτικά έργα», λέει ο Frank Bölling, Επικεφαλής της Εφοδιαστικής Αλυσίδας του Ομίλου.

[1] EBITDA = Κέρδη προ φόρων, τόκων και απoσβέσεων.
[2] Περιθώριο EBITDA = ΕΒΙΤΑ / Συνολικά έσοδα.