Ο πόλεμος στην Ουκρανία θα συμπιέσει τις αγορές ξυλείας τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα, ιδίως στην Ευρώπη, αλλά και στην Κίνα και τις ΗΠΑ

Συνοπτικό Δελτίο τύπου του Wood Resources International LLC που δημοσιεύθηκε στις 28/04/2022 στην ιστοσελίδα Cision https://news.cision.com/

Μια άμεση επίπτωση του πολέμου στην Ουκρανία και των κυρώσεων των δυτικών χωρών, ήταν η δραματική μείωση των εξαγωγών δασικών προϊόντων από τη Ρωσία, τη Λευκορωσία και την Ουκρανία.

Οι συνολικές εξαγωγές από τις τρεις αυτές χώρες αποτιμήθηκαν για το 2021 συνολικά σε 17 δισεκατομμύρια δολάρια.

Εκτός από τις κυρώσεις, η ρωσική δασική βιομηχανία θα δυσκολευτεί να προμηθευτεί ανταλλακτικά, εξοπλισμό και χρηματοδότηση, γεγονός που θα αναγκάσει ακόμη και τις χώρες που δεν επιβάλλουν κυρώσεις, όπως η Κίνα, να προσαρμοστούν στις αλλαγές που θα προκύψουν στις εμπορικές ροές.

Η νέα έκθεση του Wood Resources International που εστιάζει στις επιπτώσεις του ουκρανικού πολέμου – διαταραχές στο παγκόσμιο εμπόριο δασικών προϊόντων, διερευνά τις βραχυπρόθεσμες και πιθανές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του πολέμου και τον αντίκτυπό του στις παγκόσμιες αποστολές ξυλείας, πάνελ, pellets ξύλου, κορμών, ξυλοτεμαχιδίων (wood chips), χαρτοπολτού και προϊόντων χαρτιού.

Η «μαλακή» ξυλεία (ξυλεία των κωνοφόρων δένδρων) αντιπροσώπευε το 2021 σχεδόν το ήμισυ της αξίας των εξαγωγών της Λευκορωσίας, της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Η διακοπή του εμπορίου επηρέασε σημαντικά τις παγκόσμιες αγορές, δεδομένου ότι οι τρεις χώρες κατά το 2021 αντιπροσώπευαν σχεδόν το 25% του παγκόσμιου εμπορίου ξυλείας.

Η διακοπή των μεταφορών ξυλείας προς την Ευρώπη και ορισμένες χώρες της Ασίας είχε το πιο σημαντικό αντίκτυπο. Παρόλα αυτά, το εμπόριο με τις χώρες που δεν συμμετέχουν στην επιβολή κυρώσεων, είναι επίσης αρκετά πιθανό να αλλάξει, καθώς οι ρωσικές και οι λευκορωσικές εταιρείες αγωνίζονται να πραγματοποιήσουν οικονομικές συναλλαγές και να εξασφαλίσουν πιστώσεις, ενώ τα δασικά τους προϊόντα χαρακτηρίζονται ως «ξυλεία συγκρούσεων». Επιπλέον, τα ρωσικά πριστήρια, τα οποία στο παρελθόν έστελναν ξυλεία σε πελάτες τους στην Ευρώπη, δεν μπορούν να στραφούν γρήγορα σε άλλες αγορές, ώστε να έχουν βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα.

Για παράδειγμα, η θαλάσσια και η σιδηροδρομική αποστολή ξυλείας από τα πριστήρια της βορειοδυτικής Ρωσίας στην Κίνα, συναντά υλικοτεχνικές προκλήσεις, ενώ η περιοχή των χωρών ΜΕΝΑ (ομάδα χωρών που βρίσκονται μέσα και γύρω από τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική) η οποία είναι μια αγορά ξύλου χαμηλότερης ποιότητας, δεν βρίσκεται επί του παρόντος σε φάση ισχυρής επέκτασης.

Το 2021 η Λευκορωσία, η Ρωσία και η Ουκρανία εξήγαγαν στην Ευρώπη 8,5 εκατομμύρια m3 «μαλακής» ξυλείας, σχεδόν το 10% της συνολικής ζήτησης της ευρωπαϊκής ηπείρου. Τα ευρωπαϊκά πριστήρια θα μπορούσαν βραχυπρόθεσμα να ανακατευθύνουν τις υπερπόντιες αποστολές προς την ευρωπαϊκή αγορά, αν αυτό ήταν οικονομικά σκόπιμο προκειμένου να μετριάσουν την απώλεια του εφοδιασμού από τις τρεις χώρες.

Μακροπρόθεσμα, ορισμένες εταιρείες παραγωγής ξυλείας μπορεί να εξετάσουν το ενδεχόμενο να επενδύσουν σε νέα παραγωγική ικανότητα, αν και η προσφορά κορμών σε πολλές περιοχές της Ευρώπης γίνεται όλο και πιο περιορισμένη.

Επιπλέον, οι μεγάλες υπερπόντιες αγορές (Κίνα, ΗΠΑ, Ιαπωνία και περιοχή ΜΕΝΑ) είναι διαφορετικές όσον αφορά τη ζήτηση προϊόντων, την αποδοχή τιμών, τη μεταβλητότητα των συναλλαγματικών ισοτιμιών, την πολιτική σταθερότητα και τις προοπτικές κατανάλωσης. Αυτές οι ποικίλες συνθήκες της αγοράς θα μπορούσαν να οδηγήσουν τους ευρωπαίους εξαγωγείς να περιορίσουν την έκθεσή τους στο εξωτερικό σε λιγότερες αγορές που ταιριάζουν στο μείγμα των προϊόντων τους και στην ανοχή τους στον κίνδυνο.

Επιλεγμένα στατιστικά στοιχεία για τη Λευκορωσία, τη Ρωσία και την Ουκρανία (BRU) το 2021.

Εξαγωγές – Εισαγωγές Αξία/Όγκος Σημείωση
Εξαγωγές δασικών προϊόντων (BRU) 17 δισ. δολάρια ΗΠΑ Ξυλεία (περίπου) 45%
Εισαγωγές δασικών προϊόντων (BRU) 4 δισ. δολάρια ΗΠΑ Κυρίως χαρτί και πάνελ ξύλου
Εξαγωγές «μαλακής» ξυλείας (BRU) 34 εκατομμύρια m3 Κίνα (47%), Ευρώπη (25%)
Εξαγωγές «μαλακής» ξυλείας (μόνο στη Ρωσία) 28 εκατομμύρια m3 21% του παγκοσμίου εμπορίου
Εξαγωγές ξυλείας στην Ευρώπη (BRU) 8,5 εκατομμύρια m3 9% της ευρωπαϊκής ζήτησης

Από το Focus Report: Ουκρανικές συνέπειες πολέμου – διαταραχές στο παγκόσμιο εμπόριο δασικών προϊόντων (2022)

Το παραπάνω απόσπασμα είναι από το Focus Report που κυκλοφόρησε στις 28/04/2022 για τον πόλεμο της Ουκρανίας – «Διαταραχές στο παγκόσμιο εμπόριο δασικών προϊόντων» που δημοσιεύτηκε από την Wood Resources International LLC και την O’Kelly Acumen.