Επιδοτούμενο σεμινάριο Σχεδιασμού Επίπλων

Στα πλαίσια των προγραμμάτων αναβάθμισης δεξιοτήτων σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες, διοργανώνεται από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, επιδοτούμενο σεμινάριο με τίτλο:

«Σχεδιασμός (design) επίπλου με σύγχρονα μέσα (3D printing – μηχανές CNC)».

Το πρόγραμμα «Σχεδιασμός (design) επίπλου με σύγχρονα μέσα (3D printing – μηχανές CNC)» υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Το επιδοτούμενο σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί εντός του 2023 και η διάρκεια του θα είναι 80 ώρες:

  • 48 ώρες σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση (ταυτόχρονη συμμετοχή μαθητών και εισηγητών).
  • 20 ώρες ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση (οι μαθητές επιλέγουν μόνοι τους το προσωπικό τους εκπαιδευτικό χρονικό πλαίσιο).
  • 12 ώρες διά ζώσης εκπαίδευση στο Τμήμα Δασολογίας Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην Καρδίτσα.

Κάθε εκπαιδευόμενος θα λάβει 400€ (5€ ανά ώρα κατάρτισης), καθώς και τα έξοδα για την πιστοποίηση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι:

  • είναι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα.
  • έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.
  • είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Τα μαθήματα του σεμιναρίου θα πραγματοποιούνται απογευματινές ώρες (4ώρες/ημέρα) και σχεδιάζονται να ολοκληρωθούν εντός 3 εβδομάδων.

Αρχικά, o κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να κάνει άμεσα ηλεκτρονική αίτηση στη διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/katartise-kai-ekpaideutiko periekhomeno/katartisi-ergazomenon

Για περισσότερες πληροφορίες:

Σωτήρης Καραστεργίου
Καθηγητής Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
E-mail: karaso@uth.gr
Τηλ. 6947 300590
Αναπληρωτής υπεύθυνος:
Γιώργος Μαντάνης
Καθηγητής Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Πρόσκληση:
http://upload.users.uth.gr/files/prosklisi_ergazomenwn.pdf