Το 2020 η απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου για τη συμφωνία εξυγίανσης της SATO

Δημοσίευση: 28/11/2019 10:19

Για το 2020 μετατίθεται η απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών μετά την εκδίκαση της υπόθεσης στις 20/11/2019 σχετικά με τη συμφωνία εξυγίανσης που είχε καταθέσει η SATO.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση τη συμφωνία εξυγίανσης, στην οποία συμμετέχουν κατά ποσοστό 67,8% οι πιστωτές της εταιρίας, η επιχειρηματική της δραστηριότητα το μεγαλύτερο μέρος των περιουσιακών της στοιχείων καθώς και μέρους των υποχρεώσεών της, μεταφέρονται έναντι τιμήματος 3 εκατ. ευρώ, στη νεοσυσταθείσα εταιρία με την επωνυμία «NEOCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Τόσο το τίμημα, όσο και το προϊόν ρευστοποίησης των υπολοίπων περιουσιακών στοιχείων της SATO, θα χρησιμοποιηθούν για την εξόφληση των λοιπών υποχρεώσεων της εταιρίας, όπως αυτές διαμορφώνονται σύμφωνα με την συμφωνία εξυγίανσης, και στην συνέχεια η εταιρία θα λυθεί και θα εκκαθαριστεί.

Να υπενθυμίσουμε πως για το 2020 μετατέθηκε και η απόφαση της συμφωνίας εξυγίανσης που είχε καταθέσει η εταιρία Βαράγκης Α.Ε. και εκδικάστηκε στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Θηβών στις 10/10/2019.