4η Βιομηχανική Επανάσταση (Industry 4.0): Τι είναι και τι πρέπει να γνωρίζουμε γενικότερα.

© Εκδόσεις: eWood & Ιστοσελίδα: www.ewood.gr
Κείμενο, Απόψεις και Επιμέλεια άρθρου: Γιάννακας Ιωάννης | Εκδότης του eWood
Πηγές Αφιερώματος: •in4wood.eu, •wikipedia.org, •www.eea.gr •Καθημερινή, •Βήμα, 
•Τα εργαλεία της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης, Εκδόσεις το ΔΙΚΤΥΟ.

Industry 4.0 ή 4η Βιομηχανική Επανάσταση.

Ένα μεγάλο αφιέρωμα για το «τι είναι» το Industry 4.0, τι πρέπει να γνωρίζουμε γενικότερα και πόσο έτοιμη είναι σήμερα η βιομηχανία «ξύλου – επίπλου» διεθνώς, αλλά και στην Ελλάδα.

Το αφιέρωμα λόγω μεγέθους και για πρακτικούς λόγους ανάγνωσης, είναι χωρισμένο σε Θεματικές ενότητεςΜέρη, που αλληλοσυνδέονται μεταξύ τους.

Τα τελευταία χρόνια όσοι από τον κλάδο μας του Ξύλου – Επίπλου, έχουμε επισκεφθεί τις μεγάλες διεθνείς εκθέσεις ξυλουργικού μηχανολογικού εξοπλισμού, όπως είναι στην Ευρώπη η XYLEXPO και η LIGNA, βλέπουμε πως σε κάθε διοργάνωση, ο όρος Industry 4.0 να είναι ορατός όλο και περισσότερο και τα διάφορα ρομποτικά συστήματα, μαζί και με άλλες νέες εξελιγμένες τεχνολογίες, να είναι το κυρίαρχο θέμα από όλες τις μεγάλες εταιρείες κατασκευής ξυλουργικών μηχανημάτων και προμηθευτών της βιομηχανίας «ξύλου – επίπλου».

Πρόκειται για την αρχή της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης, η οποία είναι μια νέα πραγματικότητα που ήρθε για να αλλάξει οριστικά όλη τη δομή της βιομηχανικής παραγωγής και των υπηρεσιών σε όλους τους κλάδους και κατ’ επέκταση όλη επίσης τη δομή της ανθρωπότητας, όπως γινόταν κάθε φορά και στο παρελθόν σε κάθε βιομηχανική επανάσταση ή αλλαγή.

Τι είναι το Industry 4.0

Ο όρος Industry 4.0 (Βιομηχανία 4.0 ή 4η Βιομηχανική Επανάσταση) θεσπίστηκε για πρώτη φορά από την κυβέρνηση της Γερμανίας το 2009 υποστηριζόμενη από πολλούς επιστημονικούς και παραγωγικούς φορείς της χώρας.

Ήταν μια νέα στρατηγική της Γερμανίας, κατά την οποία μέσα από σύγχρονες μηχανολογικές και ψηφιακές τεχνολογίες αιχμής που κατείχε ήδη, θα επιτύγχανε την πλήρη αυτοματοποίηση της βιομηχανικής παραγωγής έχοντας πάντα ως στόχο, την πρωτοπορία και την ανταγωνιστικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Αυτό θα είχε επίσης σαν αποτέλεσμα και τον επαναπατρισμό και τη διατήρηση της βιομηχανίας εκεί από όπου ξεκίνησε, δηλαδή σε ευρωπαϊκό έδαφος.

Προκειμένου η ευρωπαϊκή βιομηχανία να είναι ανταγωνιστική, δεν θα χρειαζόταν πλέον να μεταφερθεί σε χώρες χαμηλού εργατικού κόστους, όπως π.χ. σε αρκετές χώρες της Ασίας, πράγμα που έγινε τα τελευταία χρόνια από πολλές εταιρείες που κυρίως τα προϊόντα τους απευθύνονται στο παγκόσμιο αγοραστικό κοινό.

Η 4η Βιομηχανική Επανάσταση δεν είναι από μόνη της μια νέα τεχνολογία αλλά πολλές μαζί.

 

Πρόκειται για αρκετά πολύπλοκες τεχνολογίες που λειτουργούν η κάθε μία αυτόνομα αλλά και όλες μαζί, έχοντας σημαντική αλληλοεπίδραση μεταξύ τους.

Το Industry 4.0 είναι όλες οι σημερινές σύγχρονες τεχνολογίες αιχμής, που προωθούν την υψηλή ψηφιακή μηχανοργάνωση της παραγωγής και μεταποίησης προϊόντων και υπηρεσιών.

Έχει σαν κύριο στόχο την πλήρη αυτοματοποίηση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του μελλοντικού «έξυπνου εργοστασίου» (Smart Factory), αλλά και ολόκληρης της κοινωνίας γενικότερα.

Για να το πετύχει αυτό βασίζεται στην ανάλυση, επεξεργασία και εκμετάλλευση του τεραστίου όγκου ψηφιακών δεδομένων, τα λεγόμενα Big Data, που δημιουργούνται σήμερα καθημερινά στο εξελιγμένο διαδίκτυο (internet).

Αυτό, σε συνδυασμό με την τεράστια υπολογιστική δύναμη των σημερινών υπολογιστών, που έχουν τη δυνατότητα της ταχύτατης επεξεργασίας πολυπλόκων αλγορίθμων, έχει σαν αποτέλεσμα τη θεαματική εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης (Artificial Intelligence ή ΑΙ) και την ενσωμάτωση της σε διάφορες ρομποτικές μηχανές και συστήματα, τα οποία είναι σε θέση να εκτελούν με μεγάλη ταχύτητα και αξιοπιστία, οτιδήποτε αλλά και οπουδήποτε χρειαστεί!

Η 4η βιομηχανική επανάσταση εκτιμάται πως θα φέρει τεράστιες εξελίξεις και ανατροπές σε όλες τις χώρες και τις οικονομίες του κόσμου και θα αλλάξει ριζικά όλο το σύνολο των δραστηριοτήτων και συνηθειών όλης της ανθρωπότητας.


Αφιέρωμα στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση (Industry 4.0)
Επόμενο: Μέρος 2ο: Μια ιστορική αναδρομή στις 4 βιομηχανικές επαναστάσεις.