Γενικοί όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας www.ewood.gr

Η χρήση της ηλεκτρονικής σελίδας www.ewood.gr πού παρέχεται στον επισκέπτη, από τις εκδόσεις eWOOD, προϋποθέτει την αποδοχή από πλευράς επισκέπτη, τόσο των Γενικών Όρων Χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας, όσο και την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με την Πολιτική Απορρήτου περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
Συνεπώς, ο επισκέπτης παρακαλείται και οφείλει να διαβάσει προσεκτικά το περιεχόμενο αυτής της σελίδας, πριν από τη χρήση του διαδικτυακού αυτού τόπου.
Σε περίπτωση που δεν συμφωνεί, θα πρέπει να εγκαταλείψει την ιστοσελίδα μας και να ΜΗΝ κάνει καμία χρήση του περιεχομένου της.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, μπορεί να αλλάζει από καιρό σε καιρό σύμφωνα με τη εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
Οι χρήστες του παρόντος ιστότοπου δεν θα ενημερώνονται χωριστά για τις αλλαγές αυτές. Αντί αυτού, σας συνιστούμε να ελέγχετε περιστασιακά αυτή τη σελίδα για τυχόν αλλαγές της παρούσας πολιτικής απορρήτου.
Η εξακολούθηση της χρήσης του παρόντος ιστότοπου ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές μπορεί να γίνουν στη νομοθεσία περί Πολιτικής Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών εκ μέρους σας.

Σημερινή ισχύουσα νομοθεσία

Παράλληλα με τα εσωτερικά συστήματα πληροφορικής που έχει ο ιστότοπος μας, έχει σχεδιαστεί και δομηθεί έτσι ώστε να συμμορφώνεται σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του, με τις νομοθεσίες / κανονισμούς που ισχύουν σήμερα και ακολουθούν:
1. Την Οδηγία της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων του 1995 (DPD)
2. Τον Κανονισμός 2018 για την γενική προστασία δεδομένων της ΕΕ (GDPR)

Συλλογή και χρήση προσωπικών δεδομένων της ιστοσελίδας μας μέσω των cookies

Όπως οι περισσότεροι ιστότοποι, έτσι και αυτός, για την καλύτερη λειτουργία του καθώς και για την καλύτερη δική σας πλοήγηση, χρησιμοποιεί cookies.

Τί είναι τa cookies;
Ο όρος «cookie» αναφέρεται σε ένα μικρό αρχείο δεδομένων που αποτελείται αποκλειστικά από μια σειρά πληροφοριών σε μορφή κειμένου, το οποίο ο κάθε ιστότοπος μεταφέρει στο πρόγραμμα πλοήγησης (Web browser) που βρίσκεται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή / συσκευή κάθε επισκέπτη, είτε προσωρινά καθ’ όλη τη διάρκεια της επίσκεψής του στην εκάστοτε ιστοσελίδα, είτε μερικές φορές για μεγαλύτερες περιόδους.

Τα cookies της ιστοσελίδας μας.
Τα cookies της ιστοσελίδας μας χρησιμοποιούνται καθαρά και μόνο για στατιστικές αναλύσεις και μας επιτρέπουν να αντιληφθούμε πώς το κοινό χρησιμοποιεί τον ιστότοπο μας και μας βοηθούν να βελτιώσουμε την δομή και το περιεχόμενό του με σκοπό να σας παρέχουμε καλύτερη και πιο αποτελεσματική περιήγηση μέσω της συσκευής που μας επισκέπτεστε όπως smartphone, tablet, laptop ή υπολογιστή.

Τα cookies που χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα μας, δεν είναι προγράμματα και δεν βλάπτουν τη συσκευή στην οποία αποθηκεύονται, επίσης δεν μπορούν να υποκλέψουν πληροφορίες που βρίσκονται αποθηκευμένες στη συσκευή σας.

Η ιστοσελίδα μας www.ewood.gr χρησιμοποιεί τα Google Analytics για να παρακολουθεί την δραστηριότητα των χρηστών της.

Τα cookies της Google Analytics.
Τα cookies της υπηρεσίας Google Analytics είναι cookies ανάλυσης / καταγραφής απόδοσης, και μας επιτρέπουν να συλλέγουμε ανώνυμες πληροφορίες για το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας. Αυτά τα cookies μπορούν να μας ενημερώνουν σχετικά με το πόσοι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, την ώρα και τη διάρκεια της πρόσβασης, ενώ επίσης παρέχουν πληροφορίες για τον τρόπο πλοήγησης των επισκεπτών στα διάφορα σημεία του ιστοτόπου μας. Αυτές οι πληροφορίες μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο ιστότοπός μας. Είναι ανώνυμες πληροφορίες και δεν περιέχουν προσωπικά δεδομένα.

Προσοχή! Η σωστή λειτουργία της περιήγησης σας στον ιστότοπο μας, θα επηρεαστεί σημαντικά αν απενεργοποιήσετε ή αν δεν αποδεχθείτε την χρήση των cookies.

Για περισσότερες αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα cookies επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.allaboutcookies.org

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Οι εκδόσεις eWOOD καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα τους www.ewood.gr να είναι πλήρεις και ακριβείς. Σε κάθε περίπτωση οι χρήστες / επισκέπτες της ιστοσελίδας www.ewood.gr αποδέχονται ανεπιφύλακτα και στο σύνολό τους όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της και συμμορφώνονται πλήρως με αυτούς.

Το www.ewood.gr, χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια και σαφήνεια, τόσο ως προς τη χρονική εγγύτητα, όσο και ως προς την πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα αυτού. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη του www.ewood.gr για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη εξ αφορμής αυτής της χρήσης του δικτυακού μας τόπου.
Κάποιες από τις πληροφορίες της ιστοσελίδας μας παρέχονται από τρίτα πρόσωπα. Το www.ewood.gr δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες αυτές και δεν εγγυάται για την ακρίβεια τους.
Καμιά πληροφορία την οποία αποκτά ο χρήστης από το www.ewood.gr και τις υπηρεσίες του, δε δημιουργεί καμιά εγγύηση ή υποχρέωση του portal εφόσον αυτή δεν έχει προβλεφθεί στους παρόντες όρους χρήσης.
Σε καμιά περίπτωση το περιεχόμενο του www.ewood.gr δεν αποτελεί και δεν μπορεί να θεωρηθεί, αμέσως ή εμμέσως, παρότρυνση, οδηγία, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη, αντιθέτως εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών / επισκεπτών κατόπιν προσωπικής αξιολόγησης να ενεργήσουν με βάση τη δική τους βούληση, αποκλειομένης οιασδήποτε ευθύνης μας.

Η χρήση της ιστοσελίδας από ανηλίκους επιτρέπεται μόνο με τη ρητή συγκατάθεση και την επίβλεψη των γονέων τους ή των προσώπων που ασκούν την επιμέλειά τους.

Σύνδεση με ιστοσελίδες τρίτων

Οι χρήστες / επισκέπτες της ιστοσελίδας www.ewood.gr μπορούν μέσω υπερσυνδέσμων (hyperlinks), να κατευθύνονται σε ιστοσελίδες τρίτων. Το περιεχόμενο αυτών των ιστοσελίδων διαμορφώνεται με αποκλειστική ευθύνη των ιδιοκτητών τους και οι εκδόσεις eWOOD δεν παρέχουν καμία απολύτως εγγύηση ούτε ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από την χρήση τους ούτε φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο, την νομιμότητα ή / και την ακρίβεια των εν λόγω πληροφοριών και / ή την ποιότητα των περιεχομένων στις εν λόγω ιστοσελίδες. Ο επισκέπτης / χρήστης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του αποκλειστικά ευθύνη.

Οι εκδόσεις eWOOD διατηρούν κάθε δικαίωμα να διατηρούν τους προαναφερθέντες υπερσυνδέσμους στην ιστοσελίδα www.ewood.gr για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται αυτό σκόπιμο, καθώς και να τους αντικαθιστούν ή να τους διαγράφουν, οποιαδήποτε στιγμή.

Δικαιώματα πνευματικής / βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας αποτελεί ιδιοκτησία των εκδόσεων eWOOD και διέπεται από τις εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής ή / και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, τροποποίηση, αναδημοσίευση, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου.
Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας των εκδόσεων eWOOD.

Το σύνολο του περιεχομένου, των κειμένων, των συμβόλων, των σημάτων και διακριτικών γνωρισμάτων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών, των αρχείων και των περιεχομένων αυτών, που περιλαμβάνονται σ’ αυτή προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνισή και έκθεση τους στην ιστοσελίδα www.ewood.gr δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Ευθύνη επισκεπτών / χρηστών

Οι χρήστες της ιστοσελίδας www.ewood.gr οφείλουν να συμμορφώνονται με όλους τους κανόνες δικαίου είτε του εσωτερικού είτε του ευρωπαϊκού ή του διεθνούς δικαίου και να απέχουν από κάθε παράνομη, αντισυναλλακτική, αθέμιτη ή / και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας www.ewood.gr συμπεριφορά κατά τη χρήση αυτής και σε σχέση με αυτήν, και να μην προβαίνουν σε πράξεις ή / και παραλείψεις που ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη κάθε είδους στην ιστοσελίδα www.ewood.gr ή σε τρίτους για οποιοδήποτε λόγο και αιτία.

Οι χρήστες της ιστοσελίδας www.ewood.gr αποδέχονται ότι δε θα την χρησιμοποιούν για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής.

Τροποποίηση Γενικών Όρων Χρήσης της ιστοσελίδας

Οι εκδόσεις eWOOD διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν μονομερώς ή να ανανεώνουν τους παρόντες όρους, σύμφωνα με τις ανάγκες του και τα συναλλακτικά ήθη και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ενημερώνουν τους χρήστες για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω της παρούσας ιστοσελίδας. Σε κάθε περίπτωση οι εκδόσεις eWOOD διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/ χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης/ χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της παρούσας ιστοσελίδας.

Εφαρμοστέο δίκαιο / αρμοδιότητα και λοιποί όροι

Οι παρόντες Γενικοί Όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας www.ewood.gr καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, το ευρωπαϊκό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει χωρίς να θίγεται η ισχύς των υπόλοιπων όρων της παρούσας ιστοσελίδας. Καμία τροποποίηση των παρόντων Γενικών Όρων Χρήσεως της παρούσας ιστοσελίδας δεν θα ισχύει παρά μόνο εάν έχει διατυπωθεί εγγράφως και έχει κατά ρητή δήλωση των συμβαλλομένων μερών ενσωματωθεί στους παρόντες Γενικούς Όρους και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας www.ewood.gr