Όμιλος HOMAG: Αύξηση πωλήσεων με μείωση όμως των νέων παραγγελιών κατά το πρώτο 6μηνο του 2023.

Μετά τα πολύ δυνατά αποτελέσματα που είχε ο Όμιλος HOMAG κατά τα δύο προηγούμενα χρόνια για νέες παραγγελίες, το πρώτο 6μηνο του 2023 ενώ αυτές παρουσίασαν μείωση, οι πωλήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν.

Οι νέες παραγγελίες, μειώθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2023 στα 671 εκατ. ευρώ (προηγούμενη περίοδος 2022: 1.031 εκατ. ευρώ).

«Αυτή η καθυστέρηση στη λήψη νέων παραγγελιών δεν αποτελεί έκπληξη», τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος Δρ. Daniel Schmitt, και συνεχίζει:
«Μετά από δύο χρόνια εξαιρετικά υψηλών επενδύσεων, οι πελάτες μας είναι πλέον πιο προσεκτικοί λόγω του υψηλού πληθωρισμού και των επιτοκίων. Το βλέπουμε αυτό σε όλες τις παγκόσμιες αγορές».

Το υπόλοιπο των ανεκτέλεστων παραγγελιών μειώθηκε στα 930 εκατ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2023 (30 Ιουνίου 2022: 1.269 εκατ. ευρώ).

Ως αποτέλεσμα όμως του υψηλού ποσού ανεκτέλεστων παραγγελιών που υπήρχαν στην αρχή του έτους, οι πωλήσεις του Ομίλου HOMAG αυξήθηκαν στα 817 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2023, υπερβαίνοντας το ήδη πολύ υψηλό ποσό του προηγούμενου έτους (782 εκατ. ευρώ).

Το ΕΒΙΤ (Κέρδη προ τόκων και φόρων) έφθασε στα 56,8 εκατ. ευρώ, κοντά στο επίπεδο του προηγούμενου έτους (58,6 εκατ. ευρώ). Το ΕΒΙΤ επηρεάστηκε από τις χαμηλότερες εισφορές κερδών που προέρχονται από τις διάφορες υπηρεσίες και του σέρβις, καθώς πολλοί πελάτες δεν λειτουργούν με πλήρη δυναμικότητα λόγω της υποτονικής καταναλωτικής ζήτησης και ως εκ τούτου απαιτούν λιγότερα ανταλλακτικά και άλλες υπηρεσίες. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν έκτακτες δαπάνες και υψηλότερα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης για την εμπορική έκθεση LIGNA τον Μάιο του 2023. Στις 30 Ιουνίου 2023, ο Όμιλος HOMAG απασχολούσε 7.576 εργαζόμενους (30 Ιουνίου 2022: 7.333).

«Έχουμε προσαρμοστεί στο πιο δύσκολο περιβάλλον της αγοράς και στη μείωση των παραγγελιών, εφαρμόζοντας μέτρα αποδοτικότητας και εξοικονόμησης κόστους, προκειμένου να ενισχύσουμε την κερδοφορία μας», τόνισε ο Δρ. Schmitt. «Στην κορυφαία εμπορική έκθεση του κλάδου LIGNA, καταφέραμε να εμπνεύσουμε τους πελάτες μας με πολυάριθμες καινοτομίες και να δημιουργήσουμε νέα επενδυτικά κίνητρα. Είμαστε βέβαιοι ότι θα επωφεληθούμε από αυτό, μόλις βελτιωθεί ξανά η κατάσταση της αγοράς».