Η αλλαγή χρήσης του κτηρίου της Ε.Β.Ε. – Διπλαρείου Σχολής από εκπαιδευτήριο σε ξενοδοχείο, δεν συνάδει με το χαρακτήρα του σύμφωνα με το ICOMOS

Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα το Ελληνικό Τμήμα του ICOMOS, η αλλαγή χρήσης του κτηρίου της Ε.Β.Ε. – Διπλαρείου Σχολής από εκπαιδευτήριο σε ξενοδοχείο, ΔΕΝ συνάδει με το χαρακτήρα του ιστορικού κτηρίου, καθώς διασπά τον ενιαίο χαρακτήρα του.

Το Ελληνικό Τμήμα του ICOMOS, αφού κάνει μια εκτενή αναφορά στην ιστορία της Ε.Β.Ε – Διπλαρείου Σχολής, καθώς και στο ιστορικό της κτήριο επί της Πλατείας Θεάτρου, στο τέλος καταλήγει:

Η προτεινόμενη επανάχρηση του κτηρίου της Ε.Β.Ε. – Διπλαρείου Σχολής, με εγκατάσταση 4 τμημάτων ξενοδοχειακών μονάδων, αλλοιώνει δραματικά τη λειτουργική διάταξη και την εσωτερική εικόνα του. Εξαφανίζεται το μεγάλο ελεύθερο ύψος και οι ευρείες διαστάσεις των αιθουσών, διότι κατακερματίζονται. Τα σημαντικής μορφολογίας κλιμακοστάσια αποδυναμώνονται διά της παρεμβολής-εγκατάστασης σε αυτά ανελκυστήρων. Τα μωσαϊκά δάπεδα χάνουν την υπόστασή τους. Με την υπερεκμετάλλευση του χώρου, ακυρώνεται η φιλοσοφία του σχεδιασμού των εσωτερικών χώρων του κτηρίου.

Το Ελληνικό Τμήμα του ICOMOS θεωρεί, επομένως, ότι η πρόταση επανάχρησης της Ε.Β.Ε. – Διπλαρείου Σχολής ως ξενοδοχείου, ΔΕΝ συνάδει με το χαρακτήρα του ιστορικού αυτού κτηρίου και διασπά τον ενιαίο χαρακτήρα του.

Η Ε.Β.Ε. – Διπλάρειος Σχολή, είναι συνδεδεμένη με το κτήριο της Πλατείας Θεάτρου. Διέθετε χώρους Μαθητείας και Εργαστηριακούς Χώρους με πλήρη εξοπλισμό, ενώ δίνει δυναμικά το παρόν, προσφέροντας υπηρεσίες τεχνικής εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου, εφάμιλλες αντίστοιχων ευρωπαϊκών Τεχνικών Σχολών. Το κτήριο αποτελεί, πλέον, Τοπόσημο της Πόλης. Έχει συνυφαστεί με τη νεώτερη ιστορία της, την ανάπτυξη της Τεχνικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα και την προσπάθεια του πνευματικού κόσμου της και των αποφοίτων της προς το σκοπό αυτό.

Η προστασία και ανάδειξη του κτηρίου της Ε.Β.Ε. – Διπλαρείου Σχολής πρέπει να γίνει σύμφωνα με τη διεθνή και ελληνική σχετική πρακτική. Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η πρόταση επανάχρησης του κτηρίου, χωρίς να ληφθεί υπόψη η αρχική του χρήση, η ιστορική και αρχιτεκτονική φυσιογνωμία του και ο χαρακτήρας του Εκπαιδευτηρίου.

Διαβάστε εδώ ολόκληρο το Δελτίο Τύπου του Ελληνικού Τμήματος του ICOMOS.